08 december 2015 De Merwededijk is weer helemaal veilig!
De officiële oplevering van de dijkverbetering Merwededijk in Werkendam is op maandag 7 december gevierd samen met betrokkenen en bewoners. De Merwededijk is weer helemaal veilig!

Na toespraken van wethouder Machiel den Gelder van de gemeente Werkendam en heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland vond onder leiding van een gespreksleider een vraaggesprek plaats met kinderen die aan de Sleeuwijksedijk wonen. De symbolische opleveringshandeling betrof een bijzondere onthulling: een van de bankjes die op de dijk komen te staan en een informatiezuil.

Samen met De Klerk zijn we, in opdracht van Waterschap Rivierenland, twee jaar lang bezig geweest met de dijkverbetering. Om aan de verhoogde veiligheidsnorm te voldoen is 500 meter van de Merwededijk versterkt.

Aan de rivierzijde van de bestaande dijk is een nieuwe dijk aangelegd en over een deel van het traject is een (combi)damwand aangebracht. De doorgaande weg ligt nu op de nieuwe dijk. De ‘oude’ dijk dient nu als steunberm. Er is een ventweg van gemaakt, zodat de woningen langs de dijk bereikbaar blijven. Het grondlichaam voor de nieuwe dijk is in 2014 aangelegd, werkzaamheden met betrekking tot het aanbrengen van de (combi)damwanden en het inrichten van de oude/nieuwe dijk vonden afgelopen jaar plaats.

Dijkverbetering Merwededijk Werkendam maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

foto: Marcel Köppen

  

   

Tagged: Dijkverbetering

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Dijkverbetering Merwededijk Werkendam

Na het ontvangen van de definitieve gunning van Waterschap Rivierenland voor het project Dijkverbetering Merwededijk te Werkendam is gestart met de...
Tags