19 september 2013 De kreken stromen inmiddels vol met water
Begin 2012 startte Combinatie Noordwaard de werkzaamheden op de Hilpolders. Ruim anderhalf jaar later, zijn de Hilpolders opgeleverd en is het gebied weer opengesteld voor het publiek.

De Hilpolders zullen bij hoogwater doorstroombaar worden; er stroomt al water het gebied in. De heringerichte Hilpolders zorgen voor een impuls voor zoetwatergetijdengebied de Biesbosch. Combinatie Noordwaard was verantwoordelijk voor het ontwerp, projectmanagement, omgevingsmanagement, verkeersmanagement, risicomanagement en was verantwoordelijk voor de uitvoering. Vanuit de Combinatie was Martens en Van Oord verantwoordelijk voor het grond- en groenwerk.Na de oplevering van het eerste deelgebied gaan de werkzaamheden gestaag door. Er moet nog veel gebeuren. Martens en Van Oord is druk bezig met het aanleggen van de hoge kades, de laatsten daarvan worden op dit moment in voorbelasting aangelegd. Ook het baggerwerk bij Lijnoorden, een plas bij het Biesboschmuseum, is bijna klaar. Het resterende werk zal, naast het grote graafwerk, vooral bestaan uit het afwerken van de hoog bekade polders, het aanleggen van een doorstroomgebied en het aanleggen en afwerken van terpen. Voordat de hele klus in de Noordwaard erop zit, moeten we nog even wachten: de planning is najaar 2015.

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Ontpoldering Noordwaard

Zo’n vier en een half miljoen kubieke meter grondverzet, 30 kilometer aan nieuwe kaden en dijken, 45 kilometer kreken, 26 terpen, 35 bruggen, 60...
Tags