11 juli 2014 CADZAND-Maritiem officieel van start
Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis en Yacht@Cadzand-Bad B.V. hebben de kustversterking, in combinatie met de aanleg van de jachthaven en de verbetering van de openbare ruimte in Cadzand-Bad, gegund aan de aannemerscombinatie BAM en Martens en Van Oord die het werk gaan uitvoeren onder de naam Combinatie Cadzand-Bad.

Op vrijdag 11 juli 2014 is de samenwerking met de aannemerscombinatie op symbolische wijze onderstreept door Toine Poppelaars (dijkgraaf Waterschap Scheldestromen), Annemiek Jetten (burgemeester gemeente Sluis), Philippe Muylle (voorzitter Raad van Commissarissen Yacht@Cadzand-Bad B.V.), Kees van Eijk (regio directeur BAM) en Teus van Oord (algemeen directeur Martens en Van Oord).

Dijkgraaf Poppelaers van Waterschap Scheldestromen sprak zijn vertrouwen uit in de samenwerking met de Combinatie Cadzand-Bad en loofde de projectaanpak:

‘Naast de prijs was ook de kwaliteit van belang bij de keuze voor een aannemer. Vooral aan aspecten die betrekking hebben op de omgeving hechten we veel waarde, vanwege de officiële badstatus die Cadzand-Bad heeft. Denk hierbij aan de bereikbaarheid van Cadzand-Bad en het strand, en het zo veel mogelijk voorkomen van verkeershinder en andere overlast voor de omgeving. We hebben het volledige vertrouwen in de aannemerscombinatie BAM en Martens en Van Oord die in hun plan van aanpak aantoonden dat ze zich bewust zijn van de impact die het werk heeft op deze specifieke omgeving. We zijn ervan overtuigd dat zij het werk veilig en goed zullen uitvoeren.’

In het najaar van 2014 gaan de uitvoerende werkzaamheden van start en het project zal medio maart 2016 opgeleverd worden.

Lees meer op onze website.

Lees meer op de website: www.kustversterking.nl

Tagged: Starthandeling

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: CADZAND-Maritiem

Aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen, bij Cadzand-Bad, gaat Combinatie Cadzand-Bad aan het werk om de kustveiligheid te verbeteren, de aanleg van een...
Tags