19 juli 2013 50 procent van het grondwerk in de Noordwaard gereed
Bouwvak of geen bouwvak, de grondwerkzaamheden in de Noordwaard gaan deze zomer gewoon door. Van medio juli tot en met medio augustus wordt er in de polder doorgewerkt, er zullen echter aan de kunstwerken en wegen minder uitvoeringsactiviteiten plaatsvinden dan normaal.

Voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden in Lijnoorden wordt ponton Scheldeoord ingezet. Hierdoor is het mogelijk om met een grote capaciteit grond per schip af te voeren. Een flinke uitdaging gezien de smalle kreken waar de schepen doorheen varen om bij de Scheldeoord te komen. Voordeel van een hoge productie met grotere schepen is dat er minder vaak gevaren hoeft te worden en de natuur daardoor een kortere tijd wordt belast.

In de gehele polder wordt het resultaat van alle werkzaamheden steeds meer zichtbaar. Een groot deel van de terpen en kades is in aanleg of in zetting. Circa 50 procent van het grondwerk is afgerond. Ook aan de kunstwerken in de polder wordt gebouwd. Diverse kreekbruggen, steurgatbruggen, en plankieren zijn al gereed.


De deeloplevering van de Hilpolders staat gepland voor september 2013. Vanaf het najaar is dit gebied weer toegankelijk voor bezoekers, waar zij kunnen genieten van het eerste stukje ‘Ontpolderde Noordwaard’.

Voor meer informatie over de werkzaamheden in de Noordwaard verwijzen we u naar de website van Combinatie Noordwaard.

Deel dit artikel

Project

Gerelateerd: Ontpoldering Noordwaard

Zo’n vier en een half miljoen kubieke meter grondverzet, 30 kilometer aan nieuwe kaden en dijken, 45 kilometer kreken, 26 terpen, 35 bruggen, 60...
Tags