Vrachtauto 10*8

Bij een vrachtauto 10*8 zijn vier van de vijf assen aangedreven. Sinds 2012 beschikt Martens en Van Oord over 2 MAN's 10*8. Deze wagens zijn geschikt om op een terrein met een zachte ondergrond te rijden.

Referentie projecten

Zuidhorn Groningen

Nabij Zuidhorn wordt in opdracht van de Provincie Groningen, de bestaande provinciale weg N355 omgelegd tussen Zuidhorn en Noordhorn, met daarin een...

Natuurontwikkeling Kleine Noordwaard

Voormalige landbouwpolder Noordwaard grenst aan Nationaal Park de Biesbosch; een zeldzaam zoetwatergetijdengebied op de grens van Brabant en...

De Westerscheldetunnel

De Westerscheldetunnel is een 6,6 kilometer lange verbinding onder de Westerschelde tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen en is daarmee de langste tunnel...