35-tons dumper

Met deze grote dumpers met een laadvermogen van 35 ton kunnen grote hoeveelheden materiaal snel en kostenefficiënt over middellange afstanden door het terrein worden vervoerd.

Referentie projecten

Dijkversterking Bosschendijk

Op 16 januari 2014 heeft Martens en Van Oord, samen met opdrachtgever waterschap Hollandse Delta, het contract getekend voor de versterking van de...

Depotbeheer stortlocaties Hollandsch Diep

In opdracht van Rijkswaterstaat was Martens en Van Oord sinds januari 2009 verantwoordelijk voor het beheer van twee baggerstortlocaties in het...

De Westerscheldetunnel

De Westerscheldetunnel is een 6,6 kilometer lange verbinding onder de Westerschelde tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen en is daarmee de langste tunnel...