Trechters

Trechters zijn ideaal voor de tussenopslag van bulkmaterialen. Bij het lossen van schepen is er op het begin vaak sprake van een piekproductie. Op het einde is de productie vaak een stuk lager. Door het gebruik van trechters kan deze productieschommeling opgevangen worden. Tevens zijn vrachtauto's of dumpers zeer snel te laden met een trechter. Daarnaast beschikt Martens en Van Oord over een mobiele trechter. Deze trechter kan worden ingeklapt en en vervoerd worden op een vrachtauto.

Referentie projecten

Brunsbüttel Noord-Duitsland

De eerste opdracht in Brunsbüttel, in Noord-Duitsland, is een feit. Het werk bestaat uit het laden van ca. 500.000 m3 zand uit een zanddepot, het...

Zuidhorn Groningen

Nabij Zuidhorn wordt in opdracht van de Provincie Groningen, de bestaande provinciale weg N355 omgelegd tussen Zuidhorn en Noordhorn, met daarin een...

Ontpoldering Noordwaard

Zo’n vier en een half miljoen kubieke meter grondverzet, 30 kilometer aan nieuwe kaden en dijken, 45 kilometer kreken, 26 terpen, 35 bruggen, 60...

De Hanzelijn

Het is een voortdurende uitdaging in het toch niet al te grote Nederland: hoe maken we de reistijden tussen de verschillende delen van het land nog...