Tractoren

Martens en Van Oord beschikt over een tractor die kan worden uitgerust met een watertank. Deze wordt gebruikt om stofvorming op projecten te voorkomen, om (tijdelijke) wegen schoon te maken of om het inklinken van bodemmaterialen versneld te laten optreden.

Referentie projecten

Ontpoldering Noordwaard

Zo’n vier en een half miljoen kubieke meter grondverzet, 30 kilometer aan nieuwe kaden en dijken, 45 kilometer kreken, 26 terpen, 35 bruggen, 60...

De Hanzelijn

Het is een voortdurende uitdaging in het toch niet al te grote Nederland: hoe maken we de reistijden tussen de verschillende delen van het land nog...

De Westerscheldetunnel

De Westerscheldetunnel is een 6,6 kilometer lange verbinding onder de Westerschelde tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen en is daarmee de langste tunnel...