ROEROORD

Zandwielenponton Roeroord is in eerste instantie gebouwd voor het uitdiepen van de Zandmaas. Zand en grind opgebaggerd van de bodem van de Maas wordt door de installatie aan boord van dit ponton ontdaan van slib en te grof materiaal.

Bijzonder aan de Roeroord is dat deze geschikt is gemaakt om explosieveilig te baggeren. Tijdens het baggeren in de Maas zijn op verschillende plaatsen explosieven gevonden. In verband met de vondst van deze conventionele explosieven heeft Martens en Van Oord een unieke beveiligde werkmethode ontwikkeld. Hiervoor is zandwielenponton Roeroord omgebouwd en beveiligd. Het zand dat van de bodem wordt gezogen gaat door een verstevigde leiding en wordt gezeefd. Met een magneet wordt het ontdaan van alle ijzerhoudende delen, waaronder dus ook de explosieven. Deze worden opgevangen in een beveiligde bak en afgevoerd.

Martens en Van Oord is door deze werkwijze gecertificeerd conform de WSCS-OCE. Het verkregen certificaat stelt Martens en Van Oord voortaan in staat om met Zandwielenponton Roeroord op een veilige manier baggerwerk uit te voeren in ‘verdachte’ gebieden.

Specificaties van ponton Roeroord

Referentie projecten

Zomerbedverdieping stuwpand Grave en Sambeek

Het uitbaggeren van de rivier de Maas tussen Gennep en Grave leek bij de start in 2009 een overzichtelijke klus. Door het verdiepen van de Maas zou...

Zomerbedverdieping stuwpand Grave

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Martens en Van Oord de maas verdiept in stuwpand Grave. Daarbij is anderhalf tot drie meter van de rivierbodem...