Multifunctioneel ponton Scheldeoord

Hij is sterk en flexibel tegelijk: het multifunctionele ponton Scheldeoord Op de Baltische Zee heeft de Scheldeoord, met zijn 60 meter lengte en 15 meter breedte uniek in Nederland, bewezen wat hij waard is op open zee. De Scheldeoord heeft een versterkt werkdek met over de gehele lengte 30 millimeter staal. Daardoor kan het ponton zowel aan de voor- als achterkant een graafmachine van 250 ton dragen.

De Scheldeoord is dus niet alleen robuust: Ondanks zijn forse omvang kan de Scheldeoord door middel van thrusters, draaibare roerpropellers in een speciale behuizing, heel nauwkeurig bewegen. Ook op zee., In het ondervlak van de Scheldeoord zijn zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde thrusters ingebouwd. Hierdoor kan het ponton zelfstandig op locatie manoeuvreren. Daarnaast heeft de Scheldeoord vier spudpalen, waarvan één stappaal die kan ‘lopen’. Die paal kan het ponton met stappen van acht meter verplaatsen.”

De speciaal voor de opdrachtgever ontwikkelde werkmethode zorgde ervoor dat de Scheldeoord koers zette naar de Baltische Zee. Door de expertise van de afdeling engineering van Martens en Van Oord werden behoorlijk wat klantspecifieke aanpassingen van het materieel in korte tijd ontwikkeld en gebouwd. Het werken op zee vereist ervaring en deskundigheid, daarom wordt er extra gekwalificeerd personeel ingezet. Enkele bemanningsleden hebben zelfs een maritieme training gekregen om een mooi staaltje vakmanschap op zee te kunnen leveren!

Op 16 maart 2013 werd de Scheldeoord gedoopt. Niet lang daarna begon de Scheldeoord aan zijn eerste klus voor project Ontpoldering Noordwaard. Voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden in Lijnoorden werd de Scheldeoord ingezet. Hierdoor was het mogelijk om met een grote capaciteit grond per schip af te voeren. In mei 2013 werd koers gezet naar de Waddenzee voor assistentie bij een onderhoudswerk aan gasplatform ‘Zuidwal’. In het najaar van 2013 werd het roer omgegooid richting de Baltische Zee. Voor de kust van Noord-Duitsland maakte Martens en Van Oord zijn debuut op open zee om een kabeltracé voor te bereiden. Op de Baltische Zee werden vanaf het multifunctionele ponton Scheldeoord duizenden zwerfkeien van de zeebodem verwijderd. Ook wordt over een lengte van circa 5 kilometer gebaggerd om de elektriciteitskabel in de bodem te kunnen aanbrengen.In 2015 werd het ponton ingezet bij Brunsbüttel en CADZAND Maritiem.

Download hier de Specificaties van ponton Scheldeoord
Op zaterdag 16 maart 2013 is ponton SCHELDEOORD gedoopt.

 

Referentie projecten

Brunsbüttel Noord-Duitsland

De eerste opdracht in Brunsbüttel, in Noord-Duitsland, is een feit. Het werk bestaat uit het laden van ca. 500.000 m3 zand uit een zanddepot, het...

Baltische Zee - Rostock

De zwerfkeien op de bodem van de Baltische Zee boven Rostock liggen normaal gesproken niemand in de weg. Tot er in die zee een windmolenpark verrees....

Inzet ponton Scheldeoord onderhoudsproject Gasplatform Zuidwal

In opdracht van Vermilion heeft Martens en Van Oord met ponton Scheldeoord geassisteerd bij een onderhoudswerk aan het gasplatform ‘Zuidwal’.

Ontpoldering Noordwaard

Zo’n vier en een half miljoen kubieke meter grondverzet, 30 kilometer aan nieuwe kaden en dijken, 45 kilometer kreken, 26 terpen, 35 bruggen, 60...

Uitbreiding Jachthaven Bruinisse

Op 20 mei 2011 is de nieuwe Jachthaven Bruinisse geopend. Martens en Van Oord werkte in opdracht van Den Daas Recreatie aan de uitbreiding van de...