TERRA

Overslagponton Terra is geschikt voor het lossen van schepen met zand en/of klei op plaatsen waar geen loswal aanwezig is. Met een hydraulische graafmachine worden de schepen gelost en via een 45 meter lange transportband wordt het materiaal naar de vaste wal getransporteerd. Vanuit daar kan het met dumpers en vrachtwagens worden weggereden.

Referentie projecten

Dijkverbetering Merwededijk Werkendam

Na het ontvangen van de definitieve gunning van Waterschap Rivierenland voor het project Dijkverbetering Merwededijk te Werkendam is gestart met de...

Stadsbrug Nijmegen

Nijmegen maakt ‘De Oversteek’. Tussen Rotterdam en Basel is er maar één stad met meer dan 100.000 inwoners en slechts één brug: Nijmegen....

De Hanzelijn

Het is een voortdurende uitdaging in het toch niet al te grote Nederland: hoe maken we de reistijden tussen de verschillende delen van het land nog...

De Westerscheldetunnel

De Westerscheldetunnel is een 6,6 kilometer lange verbinding onder de Westerschelde tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen en is daarmee de langste tunnel...