BEVEROORD

Ponton Beveroord is uitgerust als benaderingsponton. Dit wil zeggen dat het ponton o.a. voorzien is van een duikcontainer, spuit- en zuigpompen, een explosievencontainer en een graafmachine.

Vanaf het ponton gaan gespecialiseerde duikers te water waarbij grotere metalen objecten, welke eerder middels een detectie-vaartuig gelocaliseerd zijn, benaderd worden. Benaderen houdt in dat er onderwater, zonder het object te beroeren, vastgesteld wordt of het een restant uit de Tweede Wereldoorlog is en zo ja, of het beroerd/verplaatst mag worden.

Als het veilig verplaatst kan worden of als het geen object uit de Tweede Wereldoorlog is, dan wordt het door de duikers samen met de graafmachine boven water gehaald. Op deze wijze kunnen we het hele te baggeren gedeelte van grote metalen objecten ontdoen. De kleinere objecten blijven achter, maar dat is geen probleem omdat we op dezelfde locatie met ponton Roeroord beveiligd baggeren.

Specificaties van ponton Beveroord

Referentie projecten

Zomerbedverdieping stuwpand Grave en Sambeek

Het uitbaggeren van de rivier de Maas tussen Gennep en Grave leek bij de start in 2009 een overzichtelijke klus. Door het verdiepen van de Maas zou...

Zomerbedverdieping stuwpand Grave

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Martens en Van Oord de maas verdiept in stuwpand Grave. Daarbij is anderhalf tot drie meter van de rivierbodem...