IJSSELOORD

Bakkenzuiger IJsseloord is een ponton dat wordt gebruikt om bakken en beunschepen met baggerspecie snel, veilig en vakkundig te lossen in het baggerspeciedepot Hollandsch Diep. Zelfs de meest lastige verpompbare en meest verontreinigde baggerspecie vormen geen enkel probleem dankzij het speciaal ontwikkelde ponton IJsseloord.

De IJsseloord kan bakken en schepen met grotere afmetingen grijperschoon lossen, heeft een zwaardere pompcapaciteit én beschikt over een stortkist met zeefrooster voor de handling van vuil. Door deze nieuwste technieken is er veel minder risico op stagnatie of stilstand. Eventueel grof vuil slaat Martens en Van Oord tijdelijk op of voeren we af naar een erkende verwerker.

specificatie IJsseloord

Referentie projecten

Baggerspeciedepot Hollandsch Diep

Martens en Van Oord weet echt álle baggerspecie snel, veilig en vakkundig te lossen. Zelfs de meest lastig verpompbare en meest verontreinigde...

Depotbeheer stortlocaties Hollandsch Diep

In opdracht van Rijkswaterstaat was Martens en Van Oord sinds januari 2009 verantwoordelijk voor het beheer van twee baggerstortlocaties in het...