AMEROORD

Martens en Van Oord beschikt over een aantal baggerpontons, zoals de Ameroord en de Dongeoord. De meeste baggerpontons zijn opgebouwd uit koppelpontons voorzien van spudpalen en een grote hydraulische graafmachine.

Baggerpontons Ameroord en Dongeoord liggen niet op een vaste locatie, maar worden op verschillende projecten ingezet.

Technische specificatie Ameroord

Referentie projecten

Zuidhorn Groningen

Nabij Zuidhorn wordt in opdracht van de Provincie Groningen, de bestaande provinciale weg N355 omgelegd tussen Zuidhorn en Noordhorn, met daarin een...

Zomerbedverdieping stuwpand Grave en Sambeek

Het uitbaggeren van de rivier de Maas tussen Gennep en Grave leek bij de start in 2009 een overzichtelijke klus. Door het verdiepen van de Maas zou...

Uiterwaardvergraving Avelingen

Martens en Van Oord werkt mee aan verschillende projecten van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ van Rijkswaterstaat. In dit programma wordt...