Berekend op de meest complexe klussen

Wij voelen ons thuis op de grens tussen land en water. Geen wonder dat we zeer bedreven zijn in kust- en oeverwerken. Deze werken staan vaak direct in verband met baggerwerk en dijkverzwaringen. Disciplines, waar wij van oudsher in uitblinken.

Martens en Van Oord heeft de expertise in huis om een groot scala aan kust- en oeverwerken in eigen beheer uit te voeren. Ons materieel, ‘droog’ voor activiteiten op het land en ‘nat’ voor werkzaamheden in het water, is berekend op de meest complexe klussen. Of het nu om nieuwbouw en onderhoud gaat, of om de aanleg van oeverconstructies zoals zinkstukken en kraagstukken: op Martens en Van Oord kunt u bouwen. Ook op de grens van land en water.

Referentie projecten

Natuurvriendelijke Oevers Maas

Binnen afzienbare tijd moet de oeverzwaluw weer komen broeden langs de Maas. De ijsvogel moet er zijn nest gaan maken en ook de bever moet er weer...