Grote producties tegen een scherpe prijs

Van oudsher is Martens en Van Oord een specialist in grondverzet. Opdrachtgevers kunnen rekenen op een slimme aanpak met grote producties, hoge kwaliteit en een scherpe kostprijs.

Droog grondverzet, natuurontwikkeling, bouw- en woonrijp maken of dijkversterking: hoe groot of complex een project ook is, Martens en Van Oord kan het aan. Dat is in het verleden ruimschoots bewezen.

Onze expertise vertaalt zich in een slimme logistieke oplossing. Die is efficiënt, houdt rekening met mens en milieu en zorgt voor verbluffende resultaten. Onze moderne machines leveren de pk’s, onze medewerkers de creativiteit en denkkracht. Een gouden combinatie.

Referentie projecten

Ontpoldering Noordwaard

Zo’n vier en een half miljoen kubieke meter grondverzet, 30 kilometer aan nieuwe kaden en dijken, 45 kilometer kreken, 26 terpen, 35 bruggen, 60...