Onderscheidend in materieel en creatief denken

Martens en Van Oord ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een absolute specialist op het gebied van baggerwerk. Ons geavanceerde materieel is op veel klussen berekend: havens, rivieren, onderhoud vaarwegen, saneringen, sleuven voor kabels en leidingen, of een combinatie hiervan.

Geen baggerklus is hetzelfde. Ons materieel is zo flexibel dat we het altijd kunnen ombouwen en het perfect kunnen toesnijden op het uit te voeren project. Grote producties? Geen enkel probleem.

Ook verrassingen in de bodem zijn aan ons toevertrouwd. Explosieven bijvoorbeeld. Onze mensen ontwikkelden een unieke, WSCS-OCE gecertificeerde werkmethode om ook in dat geval veilig te kunnen baggeren. Wederom een bewijs van de inventiviteit en het onderscheidende vermogen van ons bedrijf.

Referentie projecten

Baggeren nabij koelwaterinlaat Moerdijk

In opdracht van Havenbedrijf Moerdijk heeft Martens en Van Oord in september-oktober 2017 70.000 kuub baggerspecie verwijderd uit het Hollandsch...

Zomerbedverdieping stuwpand Grave en Sambeek

Het uitbaggeren van de rivier de Maas tussen Gennep en Grave leek bij de start in 2009 een overzichtelijke klus. Door het verdiepen van de Maas zou...