Leverancier met een groot assortiment

Martens en Van Oord heeft een groot assortiment primaire bouwstoffen. Denk aan ophoogzand, cunetzand, drainagezand, tankenzand, funderingsmaterialen en diverse soorten grind.

Naast franco werkleveringen kunt u bij ons ook terecht voor het afhalen van bouwstoffen. Al onze locaties zijn goed bereik- en berijdbaar met trailers en liggen gunstig aan verschillende uitvalswegen. U vindt ons op onderstaande adressen:

Westelijke Randweg (bij kruising Langeweg) te Moerdijk
Zand voor zandbed/zand voor ophoging
Afhalen alleen op afspraak

Lossen van binnenvaartschepen
Voor het lossen van binnenvaartschepen hebben wij zowel in Moerdijk, Oosterhout als Breda een speciale loswal. Deze loswallen stellen we ook beschikbaar als overslagpunt voor derden. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Meer weten?
Met al uw vragen kunt u terecht bij Dick Damen
+31 (0)6 – 53 35 18 25
d.damen@mvogroep

MvO schaalmodel

Voor de liefhebber!

Martens en Van Oord heeft het 'wagenpark' uitgebreid met een nieuw type schaalmodel, een MAN truck met dieplader. Vanaf heden te koop!
Duurzaam MvO

Visie op duurzaamheid

Groen denken én doen

Duurzaam denken zit bij Martens en Van Oord altijd al in de genen. Zonder dat het van de daken geschreeuwd werd, ook al toen er nog geen beloning tegenover stond.