Kwaliteitsproduct

Milieutechnische bezwaren staan de toepassing van Granulight® in het geheel niet in de weg. Het materiaal kan zonder beperkingen conform het Besluit Bodemkwaliteit vrij worden toegepast.

CE-markering
De door Martens en Van Oord geleverde E-bodemas, onder de merknaam Granulight® met CE, verzekert de afnemer een kwalitatief hoogwaardig en constant product. Dit in tegenstelling tot gelijksoortige E-bodemassen die zonder CE geleverd worden. De CE-markering is een productlabel (conformiteitsteken) dat aangeeft dat het product in kwestie volgens Europese specificaties is getest. Alle bouwproducten moeten op termijn van een CE-markering worden voorzien.

Granulight® voldoet tevens aan de NEN-EN 13055-2 en de Nederlandse invulling NEN3813 voor toepassing als licht toeslagmateriaal voor ongebonden en gebonden toepassingen. Naast deze voorgeschreven CE-eisen is per productielocatie een productspecificatieblad opgesteld met daarop aanvullende productgaranties. Granulight® wordt geleverd onder het hoogste betrouwbaarheidsniveau, waarbij naast de CE-conformiteitsverklaring ook een FPC (Factory Production Control) verklaring is afgegeven. Dit laatste wil zeggen dat niet alleen het product Granulight onder extern toezicht staat, maar ook het productieproces.

Conformiteitsverklaring

Certificaat Interne Kwaliteitszorg

MvO schaalmodel

Voor de liefhebber!

Martens en Van Oord heeft het 'wagenpark' uitgebreid met een nieuw type schaalmodel, een MAN truck met dieplader. Vanaf heden te koop!
Duurzaam MvO

Visie op duurzaamheid

Groen denken én doen

Duurzaam denken zit bij Martens en Van Oord altijd al in de genen. Zonder dat het van de daken geschreeuwd werd, ook al toen er nog geen beloning tegenover stond.